Hållbarhet

Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet. Men begreppet omfattar tre aspekter som vi behöver ta hänsyn till i den verksamhet och utveckling vi bedriver:

Tre hållbarhetsaspekter:

  • den sociala aspekten.
  • den ekonomiska aspekten.
  • klimat- & miljöaspekten.

Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

 

Vad gör Bärkehus för att bli ännu bättre på hållbarhet?

Bärkehus AB har som kommunalt fastighetsbolag en viktig roll i det lokala samhället. Att verka för en hållbar utveckling är naturligt för oss. Även utan en sammanhållen strategi har vi etablerat hållbara och ansvarsfulla arbetssätt inom många områden

Under 2020 har vi tagit ytterligare några steg mot att bli ett alltigenom hållbart företag.
Bärkehus ska stärkas som hållbart fastighetsbolag och en hållbar arbetsgivare som tar ansvar för samhällets utveckling genom bland annat;

  • Utbildning och information inom området och uppföljning för att engagera och medvetandegöra var och en.
  • införa process för uppföljning avseende kemikalieanvändning och planering av bilkörning.
  • extern kommunikation som tydliggör för kunder och andra externa intressenter hur vi ser på hållbarhet och hur vi agerar.

Sidan senast uppdaterad: