Lokalvård

Lokalvården är en viktig kugge i fastighetsskötseln.

Organisationsskiss 2020 Lokalvård

Om verksamheten

Bärkehus egen personal utför lokalvård i kommunens lokaler dvs: skolor, idrottshallar, förskolor, kontor, återvinningscentralerna, äldreboenden, vårdcentral och ett par av våra lägenhetstrapphus.

Lokalvården består av 22 lokalvårdare varav två stycken gruppledare och en driftchef. Största delen av våra lokalvårdare har yrkesutbildning, antingen SRY eller PRYL. Detta fortsätter vi jobba med och vi skickar några på utbildning varje år.

Två av våra lokalvårdare har pooltjänst. De utför beställningsstädningar och har hand om städning efter renovering i Bärkehus lägenheter.

Vi städar miljövänligt och använder oss av microfibrer. Vi använder bara kemikalier där det är absolut nödvändigt. Våra tvättmaskiner har doseringsutrustning för tvättmedel, så det inte blir överdoserat. Och vi håller på att gå över till diamantrondeller på våra kombimaskiner, också för att slippa använda kem. Diamantrondellen polerar då rent golvet med bara vatten.

 

Sidan senast uppdaterad: