Flytta UT

Förändringar i livssituationen kan självklart göra att man väljer att flytta från sin lägenhet. När du väl ska flytta är det mycket att hålla reda på
— både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar.

Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om du säger upp lägenheten den 15 maj så blir din uppsägningstid till den 31 augusti.
Uppsägning av motorvärmare ska ske senast 3 månader före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 12 månader. Vid flytt från Bärkehus sägs avtalet för garage och motorvärmare upp tillsammans med hyresavtalet på lägenheten, det vill säga 3 kalendermånader.

Uppsägning av bostad och garage

Skriv under ditt hyresavtal i rutan om uppsägning. Fyll i ny adress samt telefonnummer och lämna in det till vårt kontor. Vi kommer att göra en förbesiktning av din lägenhet ca 1 vecka efter att du sagt upp lägenheten (vår besiktningsman kontaktar dig och bestämmer en tid för besiktning).

Följande gäller för uppsägning av:

 • Lägenheter
  Uppsägning av avtal kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Uppsägningen ska inkomma SENAST KL 12.00 den sista dagen i månaden (enligt Förvaltningslag (1986:223), inkommande handlingar tillämpas)

  Vid byte av bostad inom Bärkehus AB:s bostadsbestånd är uppsägningstiden 2 månader, räknat från nästkommande månadsskifte. Hyresgästen har högst 2 dagar på sig att städa och flytta ur sin lägenhet. Önskar hyresgästen längre tid för att flytta ut debiteras dygnshyra.

 • Garage:
  Uppsägning av avtal kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen.
  Uppsägningen ska inkomma SENAST KL 12.00 den sista dagen i månaden.
  Uppsägningstid från hyresvärdens sida är 9 månader.

 • Motorvärmare:
  Uppsägning av avtal ska ske senast 3 månader före hyrestidens utgång.
  I annat fall förlängs avtalet med 12 månader.

 • Lokaler:
  Särskilda avtal gäller för lokaler (lokalavtal är förhandlingsbara).
  Vanligast förekommande är 3-årsavtal med 9 månader uppsägningstid och 3 års förlängning.

Återställning och besiktning

Vid avflyttning skall du se till att all utrustning finns på plats (badrumsskåp, hatthylla,
dörrar, m m). Lägenheten skall vara tömd och städad så att nästa hyresgäst kan flytta in direkt.
I annat fall debiterar vi städkostnaden. Detsamma gäller för förråd och andra eventuella kontraktsbundna objekt. Vid besiktningen går vi igenom normalt och onormalt slitage och om skador uppstått i lägenheten. Skulle det förekomma brister kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Alla nycklar till lägenheten, tvättstuga, förråd, p-plats/garage och eventuella andra extrautrymmen skall du återlämna till oss. Vi gör då en avstämning mot våra anteckningar om antalet stämmer med hur många nycklar du kvitterade ut vid inflytten, saknas det nycklar debiteras du för en ny cylinder (av säkerhetsskäl). Kom ihåg att inte låsa sjutillhållarlåset om du har ett sådant på din lägenhetsdörr.

Sista dagen

Avflyttande hyresgäst ska lämna sina nycklar på vårt kontor, Gunnarsvägen 7, senast kl 12 på avträdesdagen. Lägenheten ska vara slut-och städbesiktad innan nycklarna lämnas (godkänd checklista för städning tas med i samband med nyckellämning). 

Avläsning av el

Kom ihåg att ringa Dala Energi AB och avsluta ditt elabonnemang, annars riskerar du att få betala för elen även efter avflytt.
För boende i Söderbärke kontakta VB Energi.
Dala Energi AB tfn 0240 - 66 06 66.
VB Energi tfn 0240 - 876 00.

 

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket, https://skatteverket.se/flytta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Adressändring

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring: www.adressandring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns.


Sidan senast uppdaterad: