Nya Solhöjden +65

Solhöjden 65+ är ett bekvämt och praktiskt boende för personer över 65 år. Inflyttning beräknas kunna påbörja i februari 2021.

Vi håller på att totalrenovera hela fastigheten och man kan kommer att kunna betrakta lägenheterna som nyproducerade.

Flygbild över Nya Solhöjden i september 2020

När Solhöjden står klart kommer det att innehålla 26 st lägenheter på 2 olika plan med hiss till det övre planet. Det blir 25 st 2 r o k, 1 st 1 r o k samt ett övernattningsrum. Byggnaden rymmer förutom detta även en samligslokal för samvaro och ett källarplan med förråd.

Balkonger
Byggs i betong med ett räcke gjort av stående aluminiumribbor och en överliggare i aluminium. Alla balkonger har ett eluttag. De kommer ej vara möjliga att glasa in.
Uteplatser
Alla lägenheter på bottenvåningen har uteplatser. Dessa är belagda med grå betongsten. Uteplatserna omgärdas av växtlighet ej räcke. Alla uteplatser kommer att ett eluttag.
Bredband/TV/Telefon
Alla lägenheter har indragen fiber med ett byggt lägenhetsnät som sprider sig till kök, vardagsrum och sovrum. Sen får man själv fritt välja vart man köper sina TV-kanaler, bredband och andra tjänster ifrån.
Låssystem & porttelefon
Lägenhetsdörren är en s.k. säkerhetsdörr och utrustad med ett standard cylinderlås. Fasigheten är utrustad med en porttelefon som sköts via en enhet i lägenheten.
Avfallskvarnar
Samtliga kök är utrustade med avfallskvarnar. Så gott som allt matavfall låter man gå ner i vaskavloppet där det mals ner och följer med avloppsvattnet till reningsverket. Avfallskvarnar är både barn- och vuxensäkra.
Tvättstuga
Fastigheten har ingen gemensam tvättstuga. Lägenheterna är ”villarustade” med tvättmaskin och torktumlare.
Cykelparkering
Plats för cyklar finns i begränsad omfattning på gården men i riklig omfattning i källaren.
Avfallshantering
Underjordsbehållare (moluk) för hushållsavfall kommer att finnasi anslutning till fastigheten.
Parkering
Ca 20 st parkeringsplatser iordningställs i anslutning till fastigheten, Ca hälften av dem kommer att ha tillgång till motorvärmare som hyrs ut separat.
Värme och Ventilation
Fasigheten har ett traditionellt uppvärmningssystem via fjärrvärme. Radiatorer är placerade under fönster. Ventilation består av ett nytt FTX-system.
Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare.
Gårdsmiljön
Gården hoppas vi ska bli lite utöver det vanliga och ska locka till trevlig samvaro i fastigheten. Se illustrationsbild.

Sidan senast uppdaterad: 19 oktober 2020