Digitala hyresavier

Under 2023 slutar våra fastighetsskötare med att dela ut hyresavierna i postfack och brevlådor. Under en övergångsperiod kommer avierna istället med posten men målet är att få bort pappersfakturorna så långt det går.

Alternativen för dig blir att få fakturan via

  • Autogiro
  • E-faktura i din bank
  • Bilaga till din e-post
  • I kuvert i din brevlåda

Du som vill fortsätta med autogiro
Du som har autogiro och vill fortsätta med det kommer inte att behöva göra någonting. Om du vill byta från autogiro till E-faktura rekommenderar vi att du kontaktar din bank. OBS! att planering för införande av E-faktura pågår - du kan alltså INTE välja detta ännu!

Du vill få din hyresavi som E-faktura i din internetbank
Anmälan för detta gör du via din bank. Alternativet att kunna välja E-faktura för din hyresavi kommer att dyka upp automatiskt när du loggat in i din internetbank.

Om du istället vill ha din hyresavi med e-post
Om du helst vill ha din avi som en pdf till din e-post ska du anmäla detta direkt till oss. Det är såklart även viktigt att vi har rätt e-postadress till dig. Är du registrerad i hyresportalen så kan du själv kontrollera din adress.

Om du vill ha pappersfaktura
Om ni vill fortsatt ha pappersfaktura måste du anmäla detta till oss. Observera att ALLA kommer att få pappersfaktura till en början, i samband med att våra fastighetsskötare slutar att dela ut avierna.

Informationsbrev innan start

Innan vi startar med digitala fakturor kommer ett informationsbrev att skickas hem till alla hyresgäster..

Sidan senast uppdaterad: