Digitala hyresavier

Vi planerar för att våra fastighetsskötare ska sluta att dela ut hyresavierna i postfack och brevlådor. I dagsläget (september 2023) har vi pausat detta arbete på grund av tekniska problem. Mer information kommer efter årsskiftet 2023/2024

Nuvarande alternativ för dig (men du får tillsvidare ändå en avi som är makulerad i ditt postfack)

  • Autogiro
  • Hyresavin som pdf till din mail

Du som vill fortsätta med autogiro
Du som har autogiro och vill fortsätta med det även i framtiden kan göra det. OBS! att planering för införande av E-faktura pågår - du kan alltså INTE välja detta ännu!

Om du istället vill ha din hyresavi med e-post
Om du helst vill ha din avi som en pdf till din e-post ska du anmäla detta direkt till oss. Det är såklart även viktigt att vi har rätt e-postadress till dig. Är du registrerad i hyresportalen så kan du själv kontrollera din adress.

Informationsbrev innan start

Innan vi startar med digitala fakturor kommer ett informationsbrev att skickas hem till alla hyresgäster.

Sidan senast uppdaterad: