Snödagboken

Välkommen till vår Snödagbok med planerad snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning på Hedgärdet i Söderbärke

Snödagboken uppdateras vardagar med planerade eller utförda åtgärder. Dagboken efterdateras för att redovisa eventuella insatser under helgerna.

Fredag den 4 december

0 grader, uppehåll med inslag av lätt regn
Ingen allmän plogning i dag. I egen regi plogar vi korsningar samt där behovet finns. Exempelvis vissa gator på högre höjder där det ibland kommit mer än dubbelt så mkt snö.
Tillägg: Vi röjer även Malingsbo samt gång- och cykelvägar i Söderbärke och Vad (samt alla större korsningar).

Onsdag den 2 december

2 minusgrader och lätt regn
Under natten och morgonen har vi sandat gång- och cykelbanor samt delar av prio 1-vägarna (bussvägar). Vi har även punktsandat där vi upptäckt halka, exempelvis vissa parkeringar. Under dagen ser vi över bostadsområden och grusvägar där vi också sandar vid behov.

Vi sandade även alla prio 1 vägar under helgen som varit.


Kontakt

Driftchef Gata / Park Yttre

Anette Hultberg

0240-66 05 09

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2020