Snödagboken

Välkommen till vår Snödagbok med planerad snöröjning, halkbekämpning och sandsopning

Snöröjning på Hedgärdet i Söderbärke

Snödagboken uppdateras vardagar med planerade eller utförda åtgärder. Dagboken efterdateras för att redovisa eventuella insatser under helgerna.

Måndagen den 29 november

Klart väder och -10 grader
Det kalla vädret har skapat en vit matta men vi väntar ännu på första snöfallet. Igår kväll punktsandade vi delar av bussgatorna genom Smedjebacken.

Tisdag den 11 maj

12 grader och mulet
Vi har sopat klart i områdena ovanför centrala Smedjebacken. Den här veckan sopar vi Stenbäcken.

Måndag den 19 april

Klart väder med morgonfrost
Nu har vi sopat klart i Risingsbo och Vinsboområdet, Aktuellt för sopning nu är området runt Ljusåsen och upp på Skjutbaneområdet.

Onsdag den 7 april

Klart med ca 7 plusgrader mitt på dagen
Nu är gång- och cykelvägarna plus delar av centrum färdigsopade i Smedjebacken. Under veckan börjar vi sopa gatorna i Risingsbo och fortsätter in mot Smedjebacken därifrån. I Söderbärke är sandsopningen nästan klar och vi räknar med att börja sopa i Vad under nästa vecka.

Tisdag den 23 mars

Ett par minus på morgonen, Klart
Den här veckan har vi börjat med sandsopningen och först ut är gång- och cykelbanorna i Smedjebacken

Fredag den 12 mars

Noll grader och snöfall
Idag pågår total snöröjning i Smedjebacken, Söderbärke, Vad och Malingsbo.

Fredag den 19 februari

noll grader - Duggregn på morgonen och sedan uppehåll
Vi sandar allt idag. Det kan ta tid innan vi har hunnit runt överallt så var försiktig om du måste ut, det är mycket halt idag!!

Torsdag den 11 februari

Kallt (minus 18-19 på morgonen) och klart
I Vad och Söderbärke har vi plogat gång- och cykelvägar, skolor, parkeringar och korsningar där det behövts. Vi fortsätter under dagen att ploga i Malingsbo samt enstaka gator i Vad och Söderbärke.

Onsdag den 10 februari

Minus 9 grader och halvklart (eftermiddag)
Ikväll plogar vi större parkeringar i Smedjebacken. Torsdag morgon går vi ut och plogar gång- och cykelbanor i Smedjebacken.

Torsdag 4 februari

Minus 10 grader och klart
(Skrivet Fredag 5 februari) Gång- och cykelbanor samt bussgator sandades i Smedjebacken. I Malingsbo har vi sandat vägar, i Vad gång- och cykelbanor, i Söderbärke har vi sandat gång- och cykelbanor samt utvalda gator.

Onsdag den 3 februari

Minus 14 grader och klart
Under natten och morgonen har vi snöröjt prio 1, gång och cykelbanor och större parkeringar i Smedjebacken. I Malingsbo total snöröjning. I Söderbärke och Vad är gång- och cykelbanor samt parkeringar snöröjda. Under dagen röjer vi kring Bärkehus och kommunala fastigheter. Vi sandar också gång- och cykelbanor där det behövs.

Måndag den 25 januari

Uppdatering måndag (nu lätt snöfall)
Vi sandar allt även i Smedjebacken under eftermiddagen.

Minus 2 grader och uppehåll
Idag punktsandar vi där det är halt. Igår, söndag, sandades alla gator och vägar i Söderbärke, Vad och Malingsbo. I Smedjebacken sandades Prio 1, gång och cykelvägar samt fastigheter. Natten till lördag blev det total snöröjning även i Söderbärke (uppdatering utifrån fredagens planering)

Fredag den 22 januari

Uppdatering fredag kväll
Under kvällen/natten blir det total snöröjning i Smedjebacken. I Söderbärke snöröjs prio 1 samt gång- och cykelbanor. Under lördagen röjer vi vid kommunens och Bärkehus fastigheter.

2 grader och uppehåll
Torsdag kväll plogade vi en del slask, framför allt Vintervägen, Kyrkogatan, Skjutbanevägen och Harnäs. Busslinjer och genomfart har sandats i Smedjebacken nu på morgonen och sandning av gång- och cykelbanor pågår. Vi jobbar också för fullt med att sanda i bostadsområden och vid kommunala fastigheter.

Torsdag den 21 januari

0 grader och lätt duggregn
Alla gator samt gång- och cykelvägar plogade/plogas inatt och nu på morgonen. Sandning är beställd för bussgator och genomfarter i Smedjebacken. Se kartor för sandning

Torsdag den 14 januari

7,5 minusgrader och lätt snöfall
På morgonen sandade vi Prio 1-gator i Smedjebacken. Vi har också plogat vissa gång- och cykelbanor där vind har drivit upp vallar av snö.

Tisdag den 12 januari

9 minusgrader och uppehåll
Allmän plogning på alla kommunens gator och fastigheter. Påbörjades under natten och blir färdigt under dagen. Bärkehus fastigheter snöröjs under dagen. Sandning har skett på busslinjens gator.

Fredag den 4 december

0 grader, uppehåll med inslag av lätt regn
Ingen allmän plogning i dag. I egen regi plogar vi korsningar samt där behovet finns. Exempelvis vissa gator på högre höjder där det ibland kommit mer än dubbelt så mkt snö.
Tillägg: Vi röjer även Malingsbo samt gång- och cykelvägar i Söderbärke och Vad (samt alla större korsningar).

Onsdag den 2 december

2 minusgrader och lätt regn
Under natten och morgonen har vi sandat gång- och cykelbanor samt delar av prio 1-vägarna (bussvägar). Vi har även punktsandat där vi upptäckt halka, exempelvis vissa parkeringar. Under dagen ser vi över bostadsområden och grusvägar där vi också sandar vid behov.

Vi sandade även alla prio 1 vägar under helgen som varit.


Kontakt

Driftchef Gata / Park Yttre

Anette Hultberg

0240-66 05 09

Sidan senast uppdaterad: