Snöröjning och halkbekämpning

Bärkehus snöröjer och halkbekämpar det kommunala vägnätet, gång- och cykelbanor, parkeringar mm inom Smedjebackens kommun

Vintermorgon

Bärkehus snöröjer det kommunala vägnätet enligt kommunens direktiv.

Vi snöröjer vid Bärkehus bostadsområden när det kommit några centimeter (minst 5). Vi halkbekämpar när vi vet att det är halt. Arbetet startar kl 07 på måndagar och pågår alla vardagar. Personalen ska variera sina rutter så att inte samma gator blir sist varje gång.

Sandning utförs oftast efter snöröjning eller efter bedömning av ansvarig tjänsteman.

Som fastighetsägare är du skyldig att skyndsamt snöröja och sanda gångområdet (1,5 m) utanför din fastighet.

När våren kommer sopas sanden upp och fraktas iväg.

Synpunkter och upplysningar

Om du upplever problem med halka eller snö ska du göra en felanmälan till kommunens växel på 0240-66 01 13 eller via vårt formulär för felanmälan

Ansvar och prioriteringar

Läs mer om de olika ansvarsområdena och hur prioriteringen ser ut på kommunens hemsida:

Ansvar och prioriteringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 10 november 2020