Snöröjning och halkbekämpning

Bärkehus snöröjer och halkbekämpar det kommunala vägnätet, gång- och cykelbanor, parkeringar mm inom Smedjebackens kommun

Vintermorgon

Bärkehus snöröjer det kommunala vägnätet enligt kommunens direktiv.

När blir det snöröjning?

Vi snöröjer vid Bärkehus bostadsområden när det kommit några centimeter (minst 5). På allmänna vägar några cm till. Vi halkbekämpar när vi vet att det är halt. Arbetet startar kl 07 på måndagar och pågår alla vardagar. Personalen ska variera sina rutter så att inte samma gator blir sist varje gång.

När blir det sandat?

Sandning utförs oftast efter snöröjning eller efter bedömning av ansvarig tjänsteman. När våren kommer sopas sanden upp och fraktas iväg.

Du som är fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att skyndsamt snöröja och sanda gångområdet (1,5 m) utanför din fastighet.

Synpunkter och upplysningar

Om du upplever problem med halka eller snö ska du göra en felanmälan till kommunens växel på 0240-66 01 13 eller via vårt formulär för felanmälan

Ansvar och prioriteringar

Läs mer om de olika ansvarsområdena och hur prioriteringen ser ut på kommunens hemsida:

Ansvar och prioriteringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: