Bärkehus styrelse

Styrelsen utses efter varje val av kommunfullmäktige. Styrelsen har ekonomiskt ansvar för Bärkehus AB.

Emaljskylt med logo på fasad


Medlemmar i styrelsen 2023-2027:

Ordförande:

Fredrik Rönning
fredrik.ronning@smedjebacken.se
0240-66 01 14   

Vice ordförande:

Tommy Norgren

Ledamöter:

Maja Kilström                           

Kristina Sturesdotter                                        

Hans Jansson

Ann-Louise Ericsson         

Peter Karmala                      

Birgitta Ericsson Granqvist

Pia Johansson

Arbetstagarrepresentanter:

Pierre Dahlin och Nathalie Nyström

Sidan senast uppdaterad: