Dags för granretur!

Du som är hyresgäst hos oss kan lämna din gran på våra insamlingsplatser, märkta med en skylt med texten GRANAR (ungefär som nedan)

Skylt granretur

.Lämna din gran senast kl. 13, tisdagen den 16 januari.

Insamlingsplatser i Smedjebacken
Malmen: Malmvägen vid sopgård
Ljusåsen: Backgatan vid sopgård
Moga: Innergården mellan nr 16 & 10
Västansjö: Mellan garage och hus 5
Malmgatan: Gräsmattan mellan 21:an och gamla tvättstugan (19)
Solrosen/Hovslagaregatan: Gång- och cykelbanan mellan Solrosen och Kyrkoallén
Trädgårdsv./Kyrkog.: Gräsytan framför nr 7

Insamlingsplatser i Söderbärke
Gräsytan vid lekplatsen på Dalavägen
Gräsytan bakom Lundavägen 36
(nya parkeringen)

Sidan senast uppdaterad: