Energiprojekt i Söderbärke

Har du också sett en del byggmaterial och ökad trafik av våra snickare utanför Hedgården i Söderbärke? Det är nämligen ett stort energibesparande projekt på gång i Hedgårdens äldreboende!

Ventilationsarbete vid Hedgården i Söderbärke

Arbetet är i full gång och alltsammans ska vara klart till våren. Det stora arbetet ligger i att vi byter hela ventilationssystemet. I detta ingår att;

  • Vi förnyar ventilationen genom att byta ut 3 st ventilationsaggregat inklusive styr och regler.
  • De nya, stora aggregaten medför att vi behöver bygga 2 st nya ventilationsrum för att de ska få plats..
  • Vi byter alla ventilationsdon i byggnaden, även i respektive lägenhet/rum

För att ta ett helhetsgrepp på fastighetens energiförbrukning ska vi även;

  • byta ut alla belysningspunkter till led.
  • byta ut radiatorer i vissa delar av huset
  • tilläggisolera vinden.

Anledningen till att vi gör dessa åtgärder är att spara energi och förbättra inomhusklimatet i huset. Energianvändningen kommer att minska med 34% av jämfört med befintlig. Av alla dessa åtgärder har vi fått bidrag på 30% av Boverket. Jobbet avslutades under våren 2024..

Energieffektiviseringen är finansierad av medel från Europeiska Unionen

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus finansieras genom medel från Europeiska unionen. ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”

Sidan senast uppdaterad: