Bärkehus börjar jobba enligt metoden Huskurage

I samverkan med lokala aktörer har vi infört Huskurage med målet att minska våld i nära relationer

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående. Arbetet ska bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

Aktörer i samverkan:
Bärkehus, Polisen, Hyresgästföreningen, Smedjebackens kommuns samt KlaraBo

Sidan senast uppdaterad: