Information om ditt TV-innehåll

Om du har TV-paket från Telia, exempelvis kollektiv-TV som ingår i hyran.

Telia genomgår just nu pågår en omförhandling av avtalet med sin tv-leverantör, Viaplay Group. Parternas mål är att enas innan den 30 september, men Telia vill informera dig om att det kan finnas risk för att de inte längre får sända deras tv-innehåll om vi inte kommer överens.

Dialogen med Viaplay Group fortsätter och uppdaterad information finns på telia.se/tvinfo.

Kanaler det berör i ditt kollektiva avtal är: TV3, TV6, TV8 och TV10

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen och svar på vanliga frågor.

Sidan senast uppdaterad: