Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vårt miljöarbete

Bärkehus vill med sin miljöpolicyPDF (pdf, 27.3 kB) åstadkomma ett kontinuerligt och konsekvent miljöarbete och därmed bidra till en varaktig uthållning i Smedjebackens Kommun.

Målsättningen är att agera vägledande och utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor. Verksamheten skall bedrivas utifrån en ekologisk grundsyn, vilket innebär att vid produktion och reparation av bostäder så långt möjligt, välja råvaror och tillverkningssätt som belastar miljön minimalt över produktens hela livscykel.

Bärkehus AB har tillsammans med Smedjebackens kommun och Smedjebacken Energi Vatten AB en gemensam klimatstrategi och representeras i kommunens klimat- och miljöledningsgrupp.

Av fastighetsbeståndet är ca 99 % anslutet till fjärrvärmenätet. Driftövervakning av fjärrvärmecentralerna sker med eget datorsystem.

Totalt finns 188 avfallskvarnar i fastighetsbeståndet.

Vårt nya vindkraftverk Boel är i full gång och har under 2011 producerat ungerfär 1 687 000 kWh, vilket motsvarar 79 % av vår totala elförbrukning i vårt fastighetsbestånd.


Sidan senast uppdaterad: 2018-01-11
Webbredaktör: Jan-Erik Kauppinen

Kontakt

Kontaktinformation Kundtjänst tfn: 0240 - 66 88 00 Skicka e-post till Bärkehus Besöksadress: Gunnarsvägen 7, 777 34 Smedjebacken (Delar lokal med SEAB)