Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Snödagboken

Välkommen till vår snödagbok med planerad snöröjning och halkbekämpning.

Snödagboken uppdateras vardagar vid planerade eller vidtagna åtgärder. Dagboken efterdateras för att redovisa eventuella insatser under helgerna.

Fredagen den 15 maj

Den här veckan blev vi klara med sandsopningen och vi väntar ingen mer snö eller is. Därmed stänger vi snödagboken för den här säsongen!

Torsdagen den 2 april

16:00 10 grader och regn. Grusupptagningen i Smedjebacken fortsätter, är nu i Centrum och fortsätter även där under nästa vecka.
Grusupptagningen i Söderbärke påbörjades i går, den 1 april.

Torsdagen den 26 mars

13:00 11 grader och sol. Nu är sandsopningen igång! Jobsbo, Stenbäcken, Mogaområdet och delar av Smedjebackens centrum beräknas bli klart den här veckan. I Söderbärke har vi börjat sopa i områdena runt Rönnvägen och Dalavägen.

Måndagen den 2 mars

13:00 0 grader och uppehåll. Igår, söndag gjorde vi en total snöröjning.

Onsdag den 11 december

8:00 0 grader och snöblandat regn. Idag sandas alla genomfarter

Tisdag den 10 december

8:00 -7 grader och klart väder. Natten till idag har vi gjort en total snöröjning

Fredag den 29 november

16:00 -2 grader och klart. All snöröjning är klar och sandning är påbörjad. Större parkeringar i centrala Smedjebacken sandas lördag morgon. Minusgraderna innebär halka - använd broddar och dubbat när du ska ut!

Torsdag den 28 november

16:00 Nollgradigt och tidvis snöfall. Inatt påbörjas snöröjning av alla gator och distrikt i Smedjebacken, Söderbärke, Vad och Malingsbo. Snöröjningen pågår in på morgontimmarna.

Onsdag 13 november

8:00 1 grad och mulet. Tisd kväll och natt plogade vi slask på de flesta gator i Smedjebacken. I Söderbärke och Vad pågår detta arbete nu på morgonen. 

Måndag 11 november

15:30 -1 grader, mulet och uppehåll. I Smedjebacken idag har vi snöröjt parkeringar, gång och cykelbanor samt vissa gator för busstrafiken. Prio1 har sandats.

I Söderbärke och Vad har vi plogat gång- och cykelbanor och prio 1.

Malingsbo har också snöröjts!

_____

Fredag 24 maj

16:00 11 grader och skurar. Igår blev vi klara med sandsopningen för i år! Over and out från snödagboken för den här säsongen!

Måndag 13 maj

10:00 9 grader och sol. Den planerade sopningen av de stora vägarna i Smedjebacken (se nedan) skjuts upp några dagar. Ny startdag för arbetet är måndag den 20 maj. Den här veckan fortsätter vi istället att sopa området Stenbäcken.

Tisdag 7 maj

13:00 5 grader, molnigt med byar av blötsnö.
I Smedjebacken blir vi klara i Öhmans hage idag. Imorgon onsdag fortsätter vi att sopa sand i området mellan Vasagatan och Grenandervägen. På onsdag nästa vecka planerar vi start för sopning av genomfarter och större vägar i Smedjebacken. Till detta jobb får vi hjälp av en stor maskin men vi kommer att sopa tillsammans med denna för bästa resultat. Sopningen av de större vägarna beräknas ta 3 dagar. 

Torsdag 25 april

12:00 17 grader och sol. I Söderbärke och Malingsbo har vi nu sopat färdigt. På måndag börjar vi sopa gator i Vad. I Smedjebacken är Risingsbo klart och Vinsboområdet samt alla större parkeringar i centrum ska bli klart denna veckan. Nästa vecka fortsätter sandsopningen i Morgårdshammar och när det är färdigt fortsätter vi in i Skjutbaneområdet. Planeringen kan förskjutas om det skulle bli regn.

Torsdag 11 april

5 minusgrader och sol. I Söderbärke/Vad är trottoarer och cykelbanor färdigsopade. Nästa vecka börjar vi med gatorna - från Söderbärke centrum och utåt. I Smedjebacken är gång- och cykelbanor, stationen samt busslinjer i centrum klara. Från måndag den 15 april börjar vi sopa gator från Risingsbohållet.

Torsdag 4 april

2 grader, mulet. I Söderbärke/Vad börjar vi sopa gång- och cykelbanor på måndag, den 8 april. Området runt Söderbärkekiosken sopas samtidigt.

Onsdag 3 april

7 grader och halvklart. Den här veckan har vi börjat sopa sand och vi beräknar att det kommer att ta minst 2 månader innan det är klart. Vi börjar med att sopa alla gång- och cykelbanor.

Måndag 18 mars

11:40 0 grader och lätt snöfall. Söndag kväll plogade vi i Malingsbo, de större parkeringarna i Smedjebacken, Bärkehus bostadsområden i Söderbärke samt prio 1 + gång och cykelbanor i Söderbärke och Vad. Idag har vi plogat/plogar vi gång- och cykelbanor samt Bärkehus bostadsområden i Smedjebacken.

Torsdag 14 mars

17:00 0 grader och uppehåll. Ikväll sandar vi enligt Prio 1 samt busslinjer i Smedjebacken.

Onsdag 13 mars

10.00 1 plusgrad och ymnigt snöfall. Nu påbörjar vi total snörjöning.
8.20 nollgradigt, ymnigt snöfall. Vi plogar prio 1 samt gång- och cykelvägar i hela kommunen. Bedömning om ytterligare åtgärder görs löpande under dagen.

Måndag 11 mars

15.00 3 minusgrader och sol. Söndagen plogade vi alla gång och cykelbanor i Smedjebacken. Vi sandar där vi vet att det är halt.

Fredag 8 mars

8.45 2 plusgrader och duggregn. Under dagen plogar vi slask på de gator som inte röjdes igår. Punktsandar gång och cykelbanor där det är isigt.

Torsdag 7 mars

15:45 1 plusgrad och uppehåll. Under eftermiddagen plogar vi slask på Högstensgatan, Nya Ågatan, Genomfarten Smedjebacken, delar av Malmgatan och Sveavägen, Dalagatan, Hedströms väg, Ängsgatan, Bergslagsvägen, Backgatan, Hamngatan, Kyrkogatan och delar av Jobsbovägen.

12:00 1 plusgrad och uppehåll. Sandat i Harnäs och på Humbobergsvägen.I Söderbärke plogas gång och cykelbanor och prio 1 och i Vad plogas Landsvägen.

8:00 0 grader och snöfall. Gång och cykelbanor plogas under dagen samt Prio 1-vägar i Harnäs. Bedömningar görs löpande under dagen.

Tisdag 5 mars

16.00 3 minusgrader och lätt snöfall. Busslinjer och större gator har sandats under dagen.

Måndag 4 mars

16:00 Under kvällen snöröjer vi prio1-gator i Smedjebacken.

09:30 1 minusgrad och lätt snöfall. Alla distrikt är snöröjda under natten och morgonen (total snöröjning).

Fredag 15 februari

13:05 8 plusgrader och uppehåll. Idag sandar vi alla gator och vägar i Vad.

Torsdag 14 februari

15:15 6 plusgrader och uppehåll. Idag har vi sandat alla gator och vägar i Smedjebacken. I Söderbärke och Vad har vi punktsandat då det är något torrare där. 

Tisdag 12 februari

12:00 1 minusgrad. Prio 1- och bussgator har sandats under natten till tisdag. Gång- och cykelvägar sandas under dagen idag samt sker punktvis sandning där det behövs.

Måndag 11 februari

12:10 1 plusgrad. Under helgen har vi skrapat ur slask på alla vägar och gator i Smedjebacken och Söderbärke. Många kan behöva skrapas flera gånger och vi har fortsatt/fortsätter under måndagen.

Fredag 8 februari

10:30 2 plusgrader och uppehåll. Nu börjar vi köra alla prio 1-gator. Bedömningar görs sedan löpande under dagen och helgen om vilka prio 2-gator som ska plogas. Vartefter vi plogar bedömer vi också var det behöver sandas.

Tisdag 5 februari

15:20 - 5 minusgrader och snöfall. Under natten till onsdag snöröjs enligt prio 1 i hela kommunen (Prio 1: Bussgator, matargator och större gång- och cykelvägar) Även större kommunala parkeringar plogas.

Måndag 4 februari

Uppdatering kl. 16:00. 8 minusgrader och uppehåll. Under sena eftermiddagen försöker vi hyvla ner djupa spår av snö och is på Högstensgatan och delar av Grenandervägen.

08.30 - 15 minusgrader och solsken. Under lördagen plogade vi prio 1-vägarna. På söndagen gjordes en total snöröjning och därefter sandades prio 1-vägar.

Torsdag 31 januari

11 minusgrader. Genomfarter och bussleder (prio 1) har sandats under morgonen.

Måndag 28 januari

Uppdatering kl 16.45. 4 minusgrader och snöfall. Under natten till tisdag kommer vi att ploga alla vägar i Smedjebacken, Söderbärke och Vad (total snöröjning).

5 minusgrader och lätt snöfall. Under dagen plogas större allmänna parkeringar samt gång- och cykelbanor. Vi snöröjer också löpande vid Bärkehus fastigheter. Under natten till tisdag plogas genomfarter och busslinjer (prio 1). Ny bedömning om huruvida mindre gator ska plogas görs i eftermiddag.


Sidan senast uppdaterad: 2020-05-29
Webbredaktör: Marie Wennerström

Kontakt

Yttre skötsel
Anette Hultberg,
Driftchef

Tfn: 0240-66 05 09
E-post: anette.hultberg@barkehus.smedjebacken.se