Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Snödagboken

Välkommen till vår snödagbok med planerad snöröjning och halkbekämpning.

Snödagboken uppdateras vardagar vid planerade eller vidtagna åtgärder. Dagboken efterdateras för att redovisa eventuella insatser under helgerna.

Fredag 15 februari

13:05 8 plusgrader och uppehåll. Idag sandar vi alla gator och vägar i Vad.

Torsdag 14 februari

15:15 6 plusgrader och uppehåll. Idag har vi sandat alla gator och vägar i Smedjebacken. I Söderbärke och Vad har vi punktsandat då det är något torrare där. 

Tisdag 12 februari

12:00 1 minusgrad. Prio 1- och bussgator har sandats under natten till tisdag. Gång- och cykelvägar sandas under dagen idag samt sker punktvis sandning där det behövs.

Måndag 11 februari

12:10 1 plusgrad. Under helgen har vi skrapat ur slask på alla vägar och gator i Smedjebacken och Söderbärke. Många kan behöva skrapas flera gånger och vi har fortsatt/fortsätter under måndagen.

Fredag 8 februari

10:30 2 plusgrader och uppehåll. Nu börjar vi köra alla prio 1-gator. Bedömningar görs sedan löpande under dagen och helgen om vilka prio 2-gator som ska plogas. Vartefter vi plogar bedömer vi också var det behöver sandas.

Tisdag 5 februari

15:20 - 5 minusgrader och snöfall. Under natten till onsdag snöröjs enligt prio 1 i hela kommunen (Prio 1: Bussgator, matargator och större gång- och cykelvägar) Även större kommunala parkeringar plogas.

Måndag 4 februari

Uppdatering kl. 16:00. 8 minusgrader och uppehåll. Under sena eftermiddagen försöker vi hyvla ner djupa spår av snö och is på Högstensgatan och delar av Grenandervägen.

08.30 - 15 minusgrader och solsken. Under lördagen plogade vi prio 1-vägarna. På söndagen gjordes en total snöröjning och därefter sandades prio 1-vägar.

Torsdag 31 januari

11 minusgrader. Genomfarter och bussleder (prio 1) har sandats under morgonen.

Måndag 28 januari

Uppdatering kl 16.45. 4 minusgrader och snöfall. Under natten till tisdag kommer vi att ploga alla vägar i Smedjebacken, Söderbärke och Vad (total snöröjning).

5 minusgrader och lätt snöfall. Under dagen plogas större allmänna parkeringar samt gång- och cykelbanor. Vi snöröjer också löpande vid Bärkehus fastigheter. Under natten till tisdag plogas genomfarter och busslinjer (prio 1). Ny bedömning om huruvida mindre gator ska plogas görs i eftermiddag.


Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15
Webbredaktör: Marie Wennerström

Kontakt

Yttre skötsel
Anette Hultberg,
Driftchef

Tfn: 0240-66 05 09
E-post: anette.hultberg@barkehus.smedjebacken.se