Covid-19

Vi gör allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Detta innebär att det kan ta lite längre tid innan vi kan hjälpa dig att åtgärda ett fel som inte är akut. Coronasäkra möten har mycket hög prioritet för oss. Ibland behöver vi ibland hjälp av dig, som är eller vill bli hyresgäst hos oss, för att lyckas hela vägen.


Uppdatering 2020-11-27

När du behöver ta emot besök i din bostad

Besök från fastighetsskötare eller annan hantverkare / entreprenör
Förutom ordinarie avisering kan du bli kontaktad nära inpå själva besöket. Om det är ett akut ärende, till exempel i samband med en felanmälan är detta synnerligen viktigt. Bärkehus, och alla vi samverkar med, följer samma rutin som innefattar bland annat att vi;

 • måste använda arbetskläder samt viss skyddsutrustning
 • måste sprita händerna eller använda engångsskyddshandskar innan vi går in
 • spritar händer samt alla verktyg som använts efter ett besök

Ingen hos oss får vara på jobbet med symtom och du, din familj eller husdjur ska inte vara i samma rum som fastighetsskötaren / hantverkaren under tiden som arbetet pågår. Detta gäller även om ni är friska. Det är mycket viktigt att du hör av dig innan ett bokat besök, om någon i ditt hushåll skulle bli sjuk. Om besöket inte kan vänta kan vår personal göra ytterligare anpassningar.

För dig som ska flytta och behöver visa din bostad
Om du har sagt upp din lägenhet blir du oftast kontaktad av någon som vill titta på den för att eventuellt bli ny hyresgäst. Du måste visa din lägenhet men detta ska ske så att ingen onödig smittspridning sker. Ingen av parterna (även övriga medlemmar i ditt hushåll) ska ha förkylningssymtom eller vara sjuk. Intressenten ska inte beröra någonting i din bostad – du är med för att öppna dörrar mm. Just nu, med hänsyn till pågående pandemi, tillåts du begränsa visningen så att bara en intressent deltar.

Besiktning inför avflytt eller renovering
Här skiljer det sig något eftersom du helst ska medverka vid en besiktning. Vi tillämpar naturligtvis social distans och vill ha hjälp av dig och övriga i ditt hushåll med att hålla säkert avstånd. Bärkehus representant spritar alltid händerna innan denne går in till dig, alternativt har alltid engångs-skyddshandskar vid besiktningen. Vi kan även använda munskydd/ annan skyddsutrustning om du eller någon i ditt hushåll är i riskgrupp. Vid undertecknandet av besiktningsprotokollet använder parterna sina egna pennor

När du ska gå på visning av en lägenhet du är intresserad av

Till dig som lämnat/vill lämna intresseanmälan i hyresportalen
Du har rätt att få en visning av lägenheten du är intresserad av men detta ska ske så att ingen onödig smittspridning sker. Ingen av parterna ska ha förkylningssymtom eller vara sjuk. När du är på en visning ska du inte beröra någonting i bostaden – den nuvarande hyresgästen är med för att öppna dörrar mm. Just nu, med hänsyn till pågående pandemi, tillåts endast en intressent närvara vid visningen.

Tillsammans minskar vi smittspridningen!

 

Uppdatering 2020-10-27: Vi har återgått till att utföra normalt underhåll och att även åtgärda fel som inte är akuta. Vi har dock noggranna rutiner för hur vi arbetar och vår personal stannar hemma om de har symtom.

Vi är beroende av att våra hyresgäster meddelar oss om de är sjuka eller har förkylningssymtom.

2020-06-30: Från i början av mars har vi fått ställa om en del i vår planering och våra rutiner. Allt för att skydda er hyresgäster och vår egen personal. Här är ett sammandrag av en del
åtgärder som vi vidtagit;

 • Vi håller receptionen stängd för spontana besök.
 • Om du har bokat en tid för att besöka oss får du bara komma om du är frisk.
 • Planerat underhåll inne i bostäder har skjutits på framtiden. Vi tar bara emot akuta felanmälningar. (Gäller inte längre)
 • En del personal får bara jobba hemifrån.
 • Materialbrist har utmanat flera arbetsgrupper men framförallt vår städpersonal.
 • Vi har nya rutiner för hur vi ska göra när vi eller någon av våra entreprenörer måste gå in till en hyresgäst.
 • Vår krisledning har jobbat på med analyser, instruktioner, information och förebyggande planering i samtliga verksamheter. Allt för att minska smittspridningen utan att allt arbete stannar av.

  Tack för ert tålamod hittills - tillsammans håller vi ut!Vid misstanke om sjukdom
Känner du dig sjuk och misstänker covid-19?
För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer.
Läs på 1177:s sida för att få den senaste informationen kring hur du ska agera och när det är aktuellt att ringa 1177.
1177:s sida om Coronavirus covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13
Du kan också ringa informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronavirus covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att du ska stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom. Begränsa dina sociala kontakter.

Sidan senast uppdaterad: