Covid-19

Tillfälliga smittskyddslagar upphör den 31 mars. Från 1 april 2022 gäller, enligt regeringens beslut, anmälningsplikt för covid-19..

Uppdatering 2022-03-28

De tillfälliga smittskyddsåtgärder som gällt under pandemin, covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla efter 31 mars. Samtidigt genomförs också ändringar i smittskyddslagen. Covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är Covid-19 anmälningspliktig sjukdom från 1 april, vilket innebär att den ska anmälas till smittskydd och folkhälsomyndigheten.

Vi har återgått till normal verksamhet. Detta gäller fortfarande;

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt
  • Om du har symtom eller är sjuk är vi tacksamma om du meddelar oss detta om vi ska besöka dig i ditt hem.
  • God handhygien är viktig för att minska alla typer av smitta. Vi fortsätter att tvätta och sprita händerna och hoppas att alla andra också gör det!

Har du ett ärende till vår reception/uthyrning

För att minska riskerna med smittspridning vill vi gärna att du kommer ensam och du ska inte komma om du är förkyld/sjuk.

Receptionens öppettider


Vid misstanke om sjukdom
Känner du dig sjuk och misstänker covid-19?

Läs på 1177:s sida för att få den senaste informationen
1177:s sida om Coronavirus covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stanna hemma om du är sjuk
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att du ska stanna hemma om du är sjuk,.

Sidan senast uppdaterad: