Covid-19

Senaste uppdateringen kring Coronaviruset

Sedan i början av mars har vi fått ställa om en del i vår planering och våra rutiner. Allt för att skydda er hyresgäster och vår egen personal. Här är ett sammandrag av en del
åtgärder som vi vidtagit;

  • Vi håller receptionen stängd för spontana besök.
  • Om du har bokat en tid för att besöka oss får du bara komma om du är frisk.
  • Planerat underhåll inne i bostäder har skjutits på framtiden. Vi tar bara emot akuta felanmälningar.
  • En del personal får bara jobba hemifrån.
  • Materialbrist har utmanat flera arbetsgrupper men framförallt vår städpersonal.
  • Vi har nya rutiner för hur vi ska göra när vi eller någon av våra entreprenörer måste gå in till en hyresgäst.
  • Vår krisledning har jobbat på med analyser, instruktioner, information och förebyggande planering i samtliga verksamheter. Allt för att minska smittspridningen utan att allt arbete stannar av.

    Tack för ert tålamod hittills - tillsammans håller vi ut!

Frågor och svar Covid-19

Besöksförbud råder fortsatt på alla äldreboenden t o m 31 augusti i enlighet med bestlut taget av Regeringen.

Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?
Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom. Tänk på vad du kan göra för att inte sprida smittan vidare.

Bör jag som symtomfri jobba hemma?
Vi har nu en spridning av covid-19 i flera delar av Sverige. Vårt råd är därför att du jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård. En alltför snabb ökning av antalet smittade skulle innebära en kraftig och svårhanterlig belastning för sjukvården. Genom en långsammare ökning av antalet smittade får sjukvården större möjlighet att upprätthålla sin verksamhet.

Vad gäller vid resa inom Sverige?
Tänk över om resan verkligen är nödvändig, alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.
Vi har en samhällspridning i allt fler delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Får vi en geografisk spridning över större delar av landet riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela. Det är viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resmål. Behöver man hjälp lokalt ska man vara väl medveten om att det kan det finnas begränsat med resurser. Man bör också ha sett till att kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra, eller ha möjlighet till isolering, om man insjuknar vid besöksorten.


Vid misstanke om sjukdom
Känner du dig sjuk och misstänker covid-19?
För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer.
Läs på 1177:s sida för att få den senaste informationen kring hur du ska agera och när det är aktuellt att ringa 1177.
1177:s sida om Coronavirus covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13
Du kan också ringa informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronavirus covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att du ska stanna hemma om du är sjuk, även milda symptom begränsar sociala kontakter.

Sidan senast uppdaterad: 30 juni 2020