Sandsopningen

I år kommer det att ta längre tid än vanligt att bli klara med att sopa sand

Sandsopning Malmgatan

Den stora snömängden som kom i mitten av april gjorde att vi fick pausa sandsopningen. Det har också varit mycket halt i vinter och vi har lagt ut mycket sand.

Vi sopar först gång- och cykelbanor samt gator. Följ arbetet i vår snödagbok

Sidan senast uppdaterad: