Plogning och sandning

Vem ansvarar för plogning och sandning? När kan man förvänta sig att det blir plogat och sandat?

Vi på Bärkehus sköter snöröjning och halkbekämpning på uppdrag av kommunen och i enlighet med kommunens snöröjningspolicy. Vi snöröjer och halkbekämpar också i våra egna bostadsområden. Trafikverket och olika vägföreningar sköter vissa delar av vägnätet. Här nedan berättar vi mer och försöker beskriva det vi har att förhålla oss till och hur vi arbetar.

Snöröjning

Utkallning
sker på order av personal som bedömer starttiden från fall till fall. Till grund för bedömningen ligger de väderprognoser som står till förfogande. Normalt påbörjas snöröjningen efter det att snöfallet upphört.

Riktvärden för snödjup som leder till snöröjning av gata
Kallsnö ca 10 cm
Blötsnö ca 5 cm
Vissa områden kan röjas även vid andra snödjup.

Fastigheter, gång- och cykelvägar samt parkeringar
Vi röjer när det är minst 5 cm.

Vem ansvarar för snöröjningen?

Ansvaret är fördelat på kommunen (som köper tjänsten av Bärkehus), Trafikverket och vägföreningar. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen på kommunens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halkbekämpning

Vi halkbekämpar när vi vet att det är halt. Personalen ska variera sina rutter så att inte samma gator blir sist varje gång.

När blir det sandat?
Sandning utförs oftast efter snöröjning eller efter bedömning av ansvarig tjänsteman eller underentreprenör. Vi åker också ut och punktsandar när vi får information om att det är halt, tex om en medborgare ringer eller skriver till oss.

Synpunkter och upplysningar

Om du upplever problem med halka eller snö ska du göra en felanmälan till kommunens växel på 0240-66 01 13 eller via vårt formulär för felanmälan Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: