Vi jobbar så Corona-säkert som möjligt

Vi anpassar våra verksamheter efter gällande restriktioner, smittläget i samhället och internt i organisationen.

Rutiner vid kundbesök

Vår personal får inte vara på jobbet med symtom. Om du ska få besök av en fastighetsskötare eller entreprenör får du, din familj eller husdjur inte vara i samma rum som under tiden som arbetet pågår. Detta gäller även om ni är friska.

Det är mycket viktigt att du hör av dig innan ett bokat besök, om någon i ditt hushåll skulle bli sjuk. Om besöket inte kan vänta kan vår personal göra ytterligare anpassningar.

Interna rutiner

Om en i personalstyrkan får symtom så stannar denne hemma från jobbet. Om en anställd har bekräftad Covid-19 så görs en intern smittspårning omedelbart. De anställda som träffat den anställde med Covid-19 gör ett Covid-test, även om inga symtom uppkommit. I väntan på provsvar arbetar denne hemifrån eller utomhus på egen hand.

Konsekvens och uthållighet

Vi har sedan i mars 2020 utformat och vidhållit arbetsrutiner för att minimera smittrisken både internt och externt, men samtidigt hållit verksamheterna igång i hög grad. Trots detta har anställda vid några tillfällen testat positivt för Covid-19. Nu i mars har vi några anställda som testat positivt samtidigt, vilket ger en något större påverkan på våra verksamheter. Vi anpassar oss och omfördelar resurserna i den mån det behövs.

Genom att vidhålla våra strikta rutiner kan vi minimera riskerna både för våra anställda och våra kunder.

Ibland behöver vi din hjälp för att lyckas med att begränsa smittspridningen.

Våra åtgärder och anpassade rutiner innebär att det kan ta lite längre tid innan vi kan hjälpa dig att åtgärda ett fel som inte är akut. Vi behöver hjälpas åt vid alla typer av möten för att lyckas hindra smittspridningen. Vi har gjort förtydliganden gällande möten i bostäder vid exempelvis:

  • Besiktningar
  • Visning av lägenhet
  • Åtgärder vid felanmälan
  • Planerat underhåll
  • Installationer

Läs mer om våra rutiner vid ovanstående arbeten och möten


Sidan senast uppdaterad: