Nyhetsbrev till hyresgäster

Nu finns nyhetsbrev nr 3 2020 att läsa här på webben

Bild av nyhetsbrevets huvud

Brevet är det tredje av fyra under året och det delades ut till alla hyresgäster under vecka 38. Har du inte fått brevet finns det att läsa här. Du kan också läsa det/hämta ett exemplar i receptionen på Gunnarsvägen! Nästa nummer kommer i december!

Nyhetsbrev till hyresgäster nr 3 2020 Pdf, 363 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: