Resultatet av hyresgästundersökningen 2019

Nu finns alla resultat, område för område, här på webben.

Exempelfråga från undersökningen

Om du bodde i en Bärkehus-lägenhet sommaren 2019 kanske du deltog i vår hyresgästundersökning? Då kan du, och alla andra, nu se resultatet. Vi sammanställer resultatet områdesvis och publicerar för respektive område så snart de är klara. Vår ambition är att alla områden ska finnas med innan september är slut.

Till sidan för resultatredovisningen

Sidan senast uppdaterad: