Vi kommer ut och träffar er

Under 2020 hade vi planerat att besöka alla våra bostadsområden. Vi vill fortfarande komma ut och träffa er men har tvingats skjuta upp planerna.

Bostadsmöten tillsammans med Hyresgästföreningen

Vi har tyvärr fått skjuta upp planerade möten under våren och försommaren. Vi hoppas kunna ta upp dessa igen i höst. På bostadsmötet tar vi upp sådant som kommit fram bland annat genom hyresgästundersökningen. Vi berättar om planer för respektive område och du kan ställa frågor eller lämna synpunkter.

Inför varje möte kommer en särskild inbjudan via Hyresgästföreningen till berörda hyresgäster.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2020