Underhåll på gång

Här samlar vi information om exempelvis underhåll och nybyggnationer eller arbeten i utemiljön i våra bostadsområden.

Solhöjden 65+

Solhöjden 65+ är ett boende för personer över 65 år. Huset är totalrenoverat och man kan betrakta lägenheterna som nyproducerade.
Solhöjden har 26 st lägenheter på 2 olika plan med hiss till det övre planet. Byggnaden rymmer förutom detta även en samligslokal för samvaro och ett källarplan med förråd och en övernattningslägenhet.


Balkonger
Byggs i betong med ett räcke gjort av stående aluminiumribbor och en överliggare i aluminium. Alla balkonger har ett eluttag. De kommer ej vara möjliga att glasa in.
Uteplatser
Alla lägenheter på bottenvåningen har uteplatser. Dessa är belagda med grå betongsten. Uteplatserna omgärdas av växtlighet ej räcke. Alla uteplatser kommer att ett eluttag.
Bredband/TV/Telefon
Alla lägenheter har indragen fiber med ett byggt lägenhetsnät som sprider sig till kök, vardagsrum och sovrum. Sen får man själv fritt välja vart man köper sina TV-kanaler, bredband och andra tjänster ifrån.
Låssystem & porttelefon
Lägenhetsdörren är en s.k. säkerhetsdörr och utrustad med ett standard cylinderlås. Fasigheten är utrustad med en porttelefon som sköts via en enhet i lägenheten.
Avfallskvarnar
Samtliga kök är utrustade med avfallskvarnar. Så gott som allt matavfall låter man gå ner i vaskavloppet där det mals ner och följer med avloppsvattnet till reningsverket. Avfallskvarnar är både barn- och vuxensäkra.
Tvättstuga
Fastigheten har ingen gemensam tvättstuga. Lägenheterna är ”villarustade” med tvättmaskin och torktumlare.
Cykelparkering
Plats för cyklar finns i begränsad omfattning på gården men i riklig omfattning i källaren.
Avfallshantering
Underjordsbehållare (moluk) för hushållsavfall kommer att finnasi anslutning till fastigheten.
Parkering
Ca 20 st parkeringsplatser iordningställs i anslutning till fastigheten, Ca hälften av dem kommer att ha tillgång till motorvärmare som hyrs ut separat.
Värme och Ventilation
Fasigheten har ett traditionellt uppvärmningssystem via fjärrvärme. Radiatorer är placerade under fönster. Ventilation består av ett nytt FTX-system.
Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare.
Gårdsmiljön
Gården hoppas vi ska bli lite utöver det vanliga och ska locka till trevlig samvaro i fastigheten. Se illustrationsbild.

Just nu pågår en renovering av fasaden på Malmgatan 22.

Fasadrenoveringen innebär att fasaderna ska lagas, putsas om och färgas. Balkongerna renoveras och får nya plåtar samt de översta balkongerna får tak. Ytterdörr samt källardörr byts till nya ekportar.

För att se exempel på färdigt resultat kan man besökaMalmgatan 18 som är färdigställd.

Just nu pågår ett stambyte på malmgatan 22, etapp 3 av 4.
I stambytet ingår i varje lägenhet:

  • Renovering av badrum
  • Ny el i hela lägenheten
  • Installation av avfallskvarn
  • Målning av väggar/tak i hall och kök
  • Montering av volymkåpa i köket om det inte redan finns

Vecka 9 startar fasadrenoveringen av hus nr 3 i omårdet, nämligen Dalavägen 61, 63, 65, 67 och 69. Renoveringen liknar den som gjorts på intilliggande hus 2019 och 2020 men med en annan färgsättning.

Renoveringens moment
• Rivning av intilliggande garage
• Byte och tilläggsisolering fasad
• Byte entrédörrar och altandörrar
• Byte/renovering av fönster
• Ny uteplats med trätrall och avdelare för respektive lägenhet
.


Sidan senast uppdaterad: